σήμερα

θέλησα να προβάρω τη σιωπή μου

καθώς πίσω ν’ αφήσω ετοιμάζομαι ζωή ολόκληρη

πέρασε τόσο γρήγορα

πολύ όμορφη δεν ήτανε

μοναχική την έζησα στον κόσμο μέσα

μπορούσα και καλύτερα μα τον τρόπο δεν εγνώριζα

ακόμη δεν τονε γνωρίζω

καταφύγιο προσωπικό ήσυχα οργανώνω

να κρύβομαι σαν κάποτε εκεί

στον ίδιο τόπο

μα σ’ άλλο χώρο κι άλλα αρώματα

φως άλλο

μέγεθος άλλο

προσμονή άλλη

που μέσα της εύκολο τάχα μέλλον έστηνα

ακόμη ελπίζω

μα τόσοι χώροι μου καταφύγιο είναι

τί ψάχνω συνέχεια καινούργιο;

είναι για μια μόνη αγάπη που δεν έζησα

σάββατο 20 σεπτεμβρίου 2014, προσπαθώ