δέκα χρονών εγώ..

το σχολικό αυτό βιβλίο σήμερα δεν περιλαμβάνεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ούτε πουθενά αλλού στο διαδίκτυο.. σπάνια βρίσκεις σχολικά βιβλία από τόσο παλιά.. δεν φέρει χρονολογία έκδοσης, αλλά είναι παλαιότερο του 1964 που πήγαινα στην τετάρτη δημοτικού..